Järnstaket

Vi gjorde vårt först staketrenovering 2016 och har sedan 2017 årligen renoverat runt 500 meter under säsongen maj till september så nu är vi uppe i totalt 2000 meter.

Vi erbjuder renovering av järnstaket, kedjor och kors på kyrkogårdar

Renovering av järnstaket, kedjor och kors

Järnstakets renoveringar är mycket uppskattat av allmänheten och har en positiv påverkan på helhets intrycket av er kyrkogård samt bevarar kulturhistoriska objekt.

Vi tar bort gamla färglager och rost genom vattenblästring eller med maskinella stålborstar. Denna del är den absolut viktigaste momentet och vårt starkaste råd är att aldrig sandblästra objekt eftersom underlaget blir då helt slätt och det färdiga resultatet ser ut som om det är nyproducerat. Detta vill vi absolut undvika med ett kulturhistoriskt objekt. Våra arbetsmetoder är enligt vad antikvarisk expertis föreskriver som vi alltid arbetar i nära relation med vid denna typ av projekt.

Vi använder oss av 1 lager Isotrol Linolja och 2 lager Isotrol Pansar när vi renoverar av järnstaket

Vi använder oss av 1 lager Isotrol Linolja och 2 lager Isotrol Pansar

Vi arbetar även med blymönja men enbart i de fall det är ett specifikt krav från länsstyrelsen. Denna appliceras då ovanpå grundlagret av Isotrol Linolja för att sedan täckas av de 2 lagerna av Isotrol pansar. Anledning till 2 täcklager Isotrol Pansar är för att garantera att det ej sker något läckage av bly i framtiden om det kontinuerliga underhållet skulle missas. 

Läs mer här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå