Bruksmur & kallmur

Vi har stor erfarenhet på totalentreprenader av renoveringsuppdrag på kulturhistoriska bruks- och kallmurar. Vi återställer kallmuren eller bruksmuren till sitt ursprungliga skick. 

Renovering på kulturhistoriska bruks- och kallmurar.

All arbete utförs enligt alla bestämmelser

Alla arbeten av bruks- och kallmurar utförs i enlighet med Länsstyrelsens beslut och Kulturmiljölagens (1988:950) bestämmelser.

En stenmur bör underhållas för att hålla över lång tid och om det finns rasade partier bör det åtgärdas. Ibland kan stenar rasa på kallmurar och bruksmurar och då hjälper vi er att reparera muren så att den blir hel igen. 

Vi reparerar kallmur till ursprungligt skick.

Vad är en kallmur?

En kallmur är en sorts mur av sten där stenarna inte fästs med bruk eller annat bindemedel utan endast genom att staplas direkt på varandra enligt en viss teknik. En kallmur kan byggas enkelsidig eller dubbelsidig och det finns olika sorters stenar som är lämplig vid denna typ av mur. 

Den enklaste formen av murbygge är just kallmur som bygger på en uråldrig metod. Metoden och tekniken som används är att stapla stenar på varandra och för att muren ska hålla så staplas stenarna med lätt lutning inåt från alla sidor. Detta tillsammans med tyngden på stenarna gör att stenarna blir som fastkilade och detta bildar en stadig kallmur. En bruksmur är till skillnad från en kallmur murad med exempelvis murbruk, fog eller cement. Ta kontakt med oss, vi hjälper dig med restaurering av kallmur och bruksmur. 

Angelstad

Angelstad

När vi reparerar en stenmur tar vi hänsyn till omgivningen, bland annat till träd i murens närhet. 

På Angelstads kyrkogård hade träd fått växa upp mot stenmuren. 

Foton före och efter 2022.

Ett exempel på utformning av en romersk båge för stenmuren på Angelstads kyrkogårdsom gör att träd och kyrkogård kan samverka i harmoni.

Arboga

Renovering av bruksmur & kallmur

monterades ned och geotextil N4 lades i grunden. Markduken håller konstruktionerna på plats och förhindrar att grus och jord blandas och att mull tränger in i konstruktionerna. N4-markduken förhindrar  dessutom att växternas rötter växer in i stenmuren. 
20 ton gammal betong och 120 ton gammal sten jordmassa togs bort.
Underlaget av makadam packas metodiskt med markvibrator. 
En välpackad grund håller stenmuren på plats och förhindrar att stenarna flyttar på sig

I Arboga Emaus Restarurerades järnstaketet av vår smed Viljar Pettai
Stenmur, järnstaket och gravsten som vi har restaurerat.

I Arboga Emaus Restarurerades järnstaketet av vår smed Viljar Pettai

Vi tar hänsyn till både träd och annan växtlighet när vi jobbar. 
Denna gravsten restaurerades av vår stenkonservator Brian Sibola. 
Foto före renoveringen.

Järnstaket och gravsten som vi har restaurerat.

Stenmur, järnstaket och gravsten som vi har restaurerat.

Färdig mur. 

De enskilda stenarna i muren väger mellan 300 och 700 kg.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå