Säkring av gravsten

Vi är ett företag som ser till de estetiska värdena genom att säkringar döljs under mark och socklar alltid riktas och justeras i höjdled till sin ursprungliga position när de en gång monterades.

Vi på Trygg AB har en gedigen erfarenhet av säkring av gravsten

25-års garanti på säkring av gravsten

Trygg arbetar i enlighet med Centrala Gravvårdskommitténs (CGK) ”Montering och provning av gravvårdar 2019”.

Vi erbjuder som enda företag inom branschen en komplett 25-års garanti som täcker även påverkan från rötter, växtlighet och insjunkna kistgravar. Vår metod bygger på att sockeln till viss grad kan röra sig så att den inte påverkas av tjälförskjutningar.

Vi har en gedigen erfarenhet av gravstensäkring genom de 9000 gravvårdar som vi säkrat i Sverige och Danmark.

Vår metod tillåter att gamla betongfundament och stenar kan lämnas kvar i marken vilket minskar miljöpåverkan Våra mobila ställningar är special tillverkade för oss och byggs upp på plats och undviker då onödiga skador på en ömtålig miljö där man vill undvika traktorer eller teleskåplastare.

Ställningarna kan säkra stenar upp till 330 cm höjd och 1500kg 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå