Sten och bildhuggeri samt smide

Brian sköter all vår produktion av granit för ny anläggning av trappor, handikapp ramper, kyrkoskick.

Stenhuggeri och smidesverkstad - Brian

Stenhuggeri och smidesverkstad 

Vi har vårt eget stenhuggeri och smidesverkstad i Tallinn, Estland som drivs av vår mycket erfarna danska stenhuggare och smed.

Brian är godkänd som sten konservator och är delaktig i arbetet med renoveringen av fasaden till Stockholm slott som startade 2011 och pågår fram tills 2050.

Brian Sibola

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå