Inventering av gravstenar

enligt centrala gravvårdskommittén (cgk)

TRYGG AB erbjuder inventering av gravstenars säkerhet enligt CGK-s riktlinjer.
Vi dokumenterar varje sten avseende lutning, antal dubbar samt 35kg trycktest enligt ett fastställt protokoll.
I samband med dokumentering så erbjuder vi ett fast pris för de eventuella stenar som behöver åtgärdas.
Om ni så önskar kan vi även komma med förslag om utformning och innehåll av brev med informationen om test processen och dess resultat till gravrättsinnehavarna. 

Vi kan tillhandahålla ”Gravstenar ett delat ansvar”, som i själva verket är ett färdigt dokument med förekommande frågor och svar, som med fördel kan sändas med era brev till gravrättsinnehavarna. 

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi till er inom 24 timmar.