Bruksmur & kallmur

Vi har stor erfarenhet på totalentreprenader av renoveringsuppdrag på kulturhistoriska bruks- och kallmurar. Vi återställer kallmuren eller bruksmuren till sitt ursprungliga skick. 

Renovering på kulturhistoriska bruks- och kallmurar.

All arbete utförs enligt alla bestämmelser

Alla arbeten av bruks- och kallmurar utförs i enlighet med Länsstyrelsens beslut och Kulturmiljölagens (1988:950) bestämmelser.

En stenmur bör underhållas för att hålla över lång tid och om det finns rasade partier bör det åtgärdas. Ibland kan stenar rasa på kallmurar och bruksmurar och då hjälper vi er att reparera muren så att den blir hel igen. 

Vi reparerar kallmur till ursprungligt skick.

Vad är en kallmur?

En kallmur är en sorts mur av sten där stenarna inte fästs med bruk eller annat bindemedel utan endast genom att staplas direkt på varandra enligt en viss teknik. En kallmur kan byggas enkelsidig eller dubbelsidig och det finns olika sorters stenar som är lämplig vid denna typ av mur. 

Den enklaste formen av murbygge är just kallmur som bygger på en uråldrig metod. Metoden och tekniken som används är att stapla stenar på varandra och för att muren ska hålla så staplas stenarna med lätt lutning inåt från alla sidor. Detta tillsammans med tyngden på stenarna gör att stenarna blir som fastkilade och detta bildar en stadig kallmur. En bruksmur är till skillnad från en kallmur murad med exempelvis murbruk, fog eller cement. Ta kontakt med oss, vi hjälper dig med restaurering av kallmur och bruksmur. 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå