Bruks- och kallmurar

Vi har stor erfarenhet på totalentreprenader av renoveringsuppdrag på kulturhistoriska bruks och kallmurar.

Renovering på kulturhistoriska bruks- och kallmurar.

All arbete utförs enligt alla bestämmelser

Alla arbeten utförs i enlighet med Länsstyrelsens beslut och Kulturmiljölagens (1988:950) bestämmelser.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå