Bruks- och kallmurar

Vi har stor erfarenhet på totalentreprenader av renoveringsuppdrag på kulturhistoriska bruks och kallmurar.

Renovering på kulturhistoriska bruks- och kallmurar.

All arbete utförs enligt alla bestämmelser

Alla arbeten utförs i enlighet med Länsstyrelsens beslut och Kulturmiljölagens (1988:950) bestämmelser.

Nästa projekt startar till våren på uppdrag för Snöstorps församling i Halmstad.

Kommande projekt 2021

Snöstorp församling – 5m meter stödmur
Ljunits församling – 93m meter stödmur
Beateberg – 45m omläggning av stenmur
Danmark – 150m omläggning av stenmur

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå