Kyrkoantikvarisk ersättning

På många orter i Sverige är det vanligt att kyrkan är den äldst bevarade byggnaden. Det är därför viktigt att kyrkans kulturhistoriska värden ska bevaras i rätt skick. Detta gör att det ställs höga krav på kvaliteten när det kommer till kyrkans reparationer, underhåll och eventuella förändringar.

Kyrkoantikvarisk ersättning - Tryggsten AB

Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning

År 2000 kom staten och Svenska kyrkan fram till att kyrkan ska kunna få ersättning för vård, underhåll och reparation av sina kyrkor. Ersättningen är till för att bidra till att kulturarvet bevaras. Ersättningen eller kompensationen är ett stöd till Svenska kyrkan för att ta hand om kyrkan, kyrkogårdar, begravningsplatser med mera. Det kan även innefatta att restaurera invändiga kyrkoinventarier så som altartavlor, predikstolar eller dopfuntar. Svenska kyrkan lämnar in en redovisning till Kulturdepartementet varje år. Redovisningen som lämnas in innefattar de kyrkliga kulturvärdena. 

Arbete med kyrkligt kulturarv är lagskyddat vilket bidrar till att det finns specifika förhållningsregler som måste följas. Arbetssättet vid underhåll av kyrkor och kyrkogårdar finansierat av kyrkoantikvarisk ersättning måste därför följa dessa förhållningsregler. 

Kyrkoantikvarisk ersättning för att underhålla kyrkor och kyrkogårdar

Kyrkans betydelse

Kyrkan är en viktig och helig plats för många personer i samhället och har en stor betydelse i dagens mångkulturella samhälle. Kyrkan är en plats för gemenskap mellan folk med kristen tro. Det är viktigt att bevara kyrkorna så att även människor i framtiden kan se och besöka dem. Möjligheten att sköta om det kyrkliga kulturarvet och bevara kyrkor med kyrkogårdar i ett bra skick ökar genom kyrkoantikvarisk ersättning.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå