Trappor och handikapp

Vi väntar även med spänning på om vi vinner upphandlingen av denna nybyggnation av en handikapp ramp för start sommaren 2021.

Vi erbjuder renoveringar och nybyggnation av trappor och ramper på kyrkogårdar

Trappor och handikapp ramper

Trygg Entreprenad AB är huvudentreprenör för renoveringar och nybyggnation av trappor och handikapp ramper.  Vi sköter hela processen med ritningar och beskrivningar som krävs för ansökan till länsstyrelsen. Alla arbeten utförs i enlighet med Länsstyrelsens beslut och Kulturmiljölagens (1988:950) bestämmelser.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå