Trappor och handikapp

Vi väntar även med spänning på om vi vinner upphandlingen av denna nybyggnation av en handikapp ramp för start sommaren 2021.

Vi erbjuder renoveringar och nybyggnation av trappor och ramper på kyrkogårdar

Trappor och handikapp ramper

Trygg Entreprenad AB är huvudentreprenör för renoveringar och nybyggnation av trappor och handikapp ramper.  Vi sköter hela processen med ritningar och beskrivningar som krävs för ansökan till länsstyrelsen. Alla arbeten utförs i enlighet med Länsstyrelsens beslut och Kulturmiljölagens (1988:950) bestämmelser.

Just nu arbetar vi på begäran av en kyrklig förvaltning att arbeta fram en offert för denna handikappramp, i uppdraget ingår även att ska tillverka nya smidesräcken – offert lämnas i Juni 2021 för en eventuell start under 2022. 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå