Inventering av gravstenar

Trygg erbjuder som enda företag inom branschen en komplett 25-års garanti som täcker även påverkan från rötter, växtlighet och insjunkna 

Vi på Trygg AB erbjuder tjänsten inventering av gravstenars säkerhet

Inventering av gravstenar enligt Centrala Gravvårdskommittén (CGK)

TRYGG erbjuder tjänsten inventering av gravstenars säkerhet i enlighet med Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer. Sedan 2015 har vi inventerat över 80,000 gravstenar för mer än 50 olika församlingar i Sverige och Danmark

Vi dokumenterar varje sten avseende lutning, antal dubbar samt 35kg trycktest enligt ett fastställt protokoll som täcker de uppsatta kraven för att en gravsten ska vara säker och godkänd.

Vanliga frågor

Vem utför inventeringen hos er?

Alla inventeringar på eran kyrkogård utföres av Peter Nilsson som har 20 års erfarenhet som Kyrkogårdschef för Båstad-Östra Karup och Andreas Sundbom som har arbetat med gravstensäkerhet och inventeringar sedan 2013 och personligen inventerat över 80,000 gravstenar i Sverige och Danmark.

Checkproof – digital inventering

Alla steg i processen dokumenteras i säkerhets appen Checkproof där vi tar bild på varje sten och dokumenterar steg för steg om de olika kraven är uppfyllda. 

Genom appen skapar vi sedan rapporter i Excel och PDF format med bilder, samt dokumentering med varför en specifik sten blivit underkänd. Excel rapporterna kan sedan laddas upp till kyrkans egna program så att ni har all information på rätt plats och lätt tillgänglig.

Underkända stenar får även färgkodning i vårat system där en underkänd och farlig sten blir rödmarkerad och när den fått tillfällig säkring blir den gul markerad och efter avslutat säkring blir den grön markerad.

Fasta priser

I samband med dokumentering så erbjuder vi ett fast pris för de eventuella stenar som behöver åtgärdas vilket kan erbjudas till era gravrättsinnehavare som ett förslag om de önskar vår hjälp med att åtgärda sin sten med vår hjälp. Detta är helt frivilligt och en service som kan underlätta att hitta rätt företag med hög kvalitét och schyssta priser.

Informationsdagar och utformning av brev till gravrättsinnehavarna

Vi kan även erbjuda informationsdagar på plats hos er där berörda gravrättsinnehavare och allmänhet bjuds in – detta har visat sig vara mycket uppskattat och ofta är lokala tidningar på plats och det brukar bli en positiv artikel om det pågående säkerhetsarbete.

Om ni så önskar kan vi även komma med förslag om utformning och innehåll av brev med informationen om säkerhetsprocessen och dess resultat till gravrättsinnehavarna. 

Vi kan tillhandahålla ”Gravstenar ett delat ansvar”, som är ett färdigt dokument med förekommande frågor och svar, som med fördel kan sändas med era brev till gravrättsinnehavarna. 

En vanlig inventering och säkrings process

Process sker i följande steg.

  1. Vi laddar upp er data med kyrkogård, kvarter, gravnummer och gravsatta till Checkproof
  2. Inventering genomförs på eran kyrkogård av Peter och Andreas i Checkproof
  3. Färdig rapport skickas er till som vi kan då ladda upp denna till era gravvårdsystem så all information är på rätt plats
  4. Tillfällig säkring genom stolpning eller nedläggning – vi utför detta för ett stort antal förvaltningar och vi kommer då till er med Inventerings team och ett Säkrings team så att tiden mellan kontroll och åtgärd minimeras
  5. Rapporten kan även laddas upp med informationen om tillfällig säkring om ni även beställt denna tjänst av oss.
  6. Brev går ut till gravrättsinnehavarna
  7. Säkring av underkända stenar – sker denna i vår regi krävs ingen efterkontroll. 
  8. Efterkontroll - för de stenar som säkras av gravrättsinnehavarna eller tredjeparts företag gör vi en kostnadsfri efterkontroll.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå