Kulturhistoriska gravvårdar

Trygg arbetar i enlighet med Centrala Gravvårdskommitténs (CGK) ”Montering och provning av gravvårdar 2019”.

Trygg AB säkring av kulturhistoriska gravstenar

Säkring av kulturhistoriska gravstenar

En gravvård kan vara värdefull av flera skäl. Det kan vara en intressant inskription. Det kan också vara en intressant person som är gravsatt. Gravvårdens form och stenens bearbetning eller ålder är andra faktorer som avgör dess kulturhistoriska värde. En kulturhistorisk gravplats ska bevaras med stöd av kulturminneslagen och kulturminnesförordningen. Svenska kyrkan får kyrkoantikvarisk ersättning från staten i samband med underhåll av kyrkliga kulturminnen. 

Trygg är experter på kulturgravar och det vilar ett stort ansvar för varje enskild gravvård som vi får ert förtroende att säkra och bevara. Dessa gravvårdar kan vara mycket varierande och här är ett par exempel på extra intressanta uppdrag och hur vi gått till väga.

En kulturhistorisk gravplats ska bevaras med stöd av kulturminneslagen och kulturminnesförordningen.

En av dem vackraste gravanordningarna på Norra vrams kyrkogård har blivit renoverad till sitt ursprungliga skick tack vare samarbetet med Trygg och Andreas som har gjort en fantastisk restaurering. Tack för gott samarbete.

Kristofer Johansson, Kyrkogårds- och fastighetschef, Bjuvs församling

Vilket fantastiskt jobb ni gjorde med den här restaureringen, det var härligt att se

Karin Hernborg - Antikvarie, Regionmuseet Skåne

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå