Vi är Trygg AB och Trygg Entreprenad AB

Vi erbjuder som enda företag inom branschen en komplett 25-års garanti som täcker även påverkan från rötter, växtlighet och insjunkna kistgravar. 

Andreas - Vi erbjuder renovering av kallmur

Gravstensäkerhet

Andreas Sundbom 

Startade våren 2013 inom kyrkogårdsbranschen på Edurus AB som ansvarig för deras monteringar av nysten, startade Trygg AB 2015, Trygg ApS 2017 och Trygg Entreprenad AB 2020.

Stor passion för att vårda och utveckla det kristna kulturarvet – tillbringar halva tiden på kontoret och halva tiden med arbete ute på kyrkogårdarna.

Lisette - Kyrkoantikvarisk ersättning

Kyrkogårdsbelysning

Lisette Jespersen

Rekryterades till det nystartade Trygg ApS 2017 för att bygga upp kundrelationerna på den danska marknaden. Tillsammans har vi skapat en svensk exportframgång inom gravstensäkerhetsområdet och vi är nu ett av de två ledande företagen på marknaden tillsammans med det Danska Stenhuggerier. Lisette är delägare i Trygg ApS och Trygg Belysning.

Peter - Belysning av kyrkor

Entreprenad och underhåll

Peter Nilsson

Har 20 års erfarenhet som kyrkogårdschef för Båstad och Östra Karup. Peter rekryterades till Trygg Entreprenad i januari 2021 för att utveckla och ansvara för de nya affärsområdena som lanserades av Trygg under 2020 – Entreprenad med anläggning av handikapp ramper i granit och minneslunder samt underhåll av kyrkogårdar såsom murar, trappor, järnstaket (aktivt sedan 2017) och kyrkliga byggnader med ut och insidesrenoveringar .

Brian - säkring av gravsten

Sten och bildhuggeri samt smide

Brian Sibola

Är dansk stenhuggare och smed med över 30 års erfarenhet och arbetat tillsammans med Trygg sedan 2016. Brian är ansvarig för Tryggs all granit och nyproduktion av järnstaket. Han är auktoriserad sten konservator. Brian är delaktigt i renoveringen av fasaden på Stockholms slott som en del av det danska stenhuggarna teamet som med sin expertis kunde bistå svenskarna i det största renoveringsprojektet av en kulturhistorik byggnad.   

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå